Metin, İsmail, ve H. H. Öztemiz. “İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 10, sy 4, Haziran 2021, ss. 1014-28, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/718.