Şenol, L., ve B. Üzüm. “Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Yabancılaşma Düzeyleri”. İşletme Araştırmaları Dergisi, c. 11, sy 2, Haziran 2021, ss. 1092-0, https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/818.