Tuncer, Mehmet, ve Mehmet Yeşiltaş. “Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 5, no. 1 (Haziran 13, 2021): 57–78. Erişim Nisan 13, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/100.