Güllük, Fatih, ve Necmiye Tülin İrge. “Kurumsal İtibar Ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 1 (Haziran 13, 2021): 531–545. Erişim Haziran 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028.