Atalay Oral, Mükerrem. “Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Niyeti: Genç Tüketiciler Ile Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1207–1224. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1075.