Türk, Abdullah. “Çalışanların Demografik Farklılığı İle Değişime Karşı Tutum Algılamalarının Örgütsel Analizi: Havacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1256–1266. Erişim Aralık 8, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1079.