Güney, Cengiz. “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksine (BIST-XKURY) Tabi Şirketler Üzerine Bir Analiz”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1297–1307. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1082.