Topaloğlu, Emre Esat, ve İlhan Ege. “Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa Ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1373–1393. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1088.