Şenel, Said Alpagut, ve Öznur Arslan. “Katılım Bankası Çalışanlarının Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Bakış Açılarının Analizi: Sivas İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1394–1414. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1089.