Özdemir, Osman, ve Kadir Özdemir. “Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi Ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1712–1721. Erişim Aralık 8, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109.