Marangoz, Mehmet, ve Nedret Erboy. “Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi Ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1801–1819. Erişim Aralık 5, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1116.