Yılmaz, Nihan. “Göreli Yoksunluk Ve Algılanan Stres Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1974–1983. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1127.