Kendir, Hakan. “Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 3421–3432. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1224.