Zengin, Asude Yasemin, ve Burak Çetin. “Sosyal Medyada Marka Topluluklarının Marka Güveni Ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 3582–3595. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1235.