Oral, Ceren, ve Sinem Geçdoğan. “Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP Ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 4166–4183. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1276.