Yıldırım, Ezgi, ve Selma Kalyoncuoğlu Baba. “Marka Hikâyesinin Anlatıya Dâhil Olma Üzerindeki Etkileri Ve Sonuçları: İş Bankası 89. Yıl Reklam Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 4269–4288. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1283.