Özmen, Alparslan, ve Zeliha Gamze Kocakuş. “Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 4323–4339. Erişim Aralık 5, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1286.