Kurt, Yağmur, Mahmut Hamil Nazik, ve Alper Işın. “Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 4365–4379. Erişim Ağustos 12, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1289.