Bayar, Münevver. “Bir Örgüt İkliminde Uygulanan Tarafsız Yönetim Anlayışının, Çalışanların Motivasyonuna Etkilerinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 12, no. 4 (Haziran 13, 2021): 4429–4448. Erişim Ekim 4, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1293.