İnce, Ali Rıza, Yücel Erol, ve Naim Karagöz. “Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin (Pacs) Değerlendirilmesi (Sivas Numune Hastanesi Uygulaması )”. İşletme Araştırmaları Dergisi 5, no. 3 (Haziran 13, 2021): 243–257. Erişim Haziran 16, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/131.