Öztürk, Nazife, ve Muhammet Çankaya. “Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1082–1092. Erişim Eylül 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1438.