Begenirbaş, Memduh, Yunus Gökmen, ve Rukiye Can Yalçın. “Mesleki Özdeşleşme Ve Psikolojik Sahiplenme Çalışanların İş Biçimlendirmelerine Etki Eder Mi?: Hizmet Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1127–1143. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1441.