Özan, Mustafa. “Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirmenin İşletme Performansına Etkilerinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1144–1161. Erişim Ocak 25, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1442.