Kodaş, Betül. “Destinasyon Marka Farkındalığı, Destinasyon Marka İmajı Ve Algılanan Kalitenin Destinasyon Marka Sadakatine Etkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1162–1176. Erişim Ocak 25, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1443.