Erdal, Fehmi Buğra, Mustafa Can Küçüker, ve Eşref Uğur Çelik. “Dunning’in Sahiplik Avantajının Otel Ve Benzeri Konaklama İşletmelerinin Performansı Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1273–1287. Erişim Ocak 25, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1451.