Üzüm, Burcu, ve Leyla Şenol. “Covid 19 Pandemisi Gölgesinde Demografik Değişkenler Ve Kariyerizm İlişkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1341–1349. Erişim Eylül 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1455.