Kara, Ümit, ve Necmiye Tülin İrge. “Müşterilerin Yaşam Tarzı Ve Değerleri Ile Gönüllü Sadelik Ve Hizmet Kalitesi Algısının Müşteri Memnuniyeti Ve Bağlılığına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1491–1511. Erişim Ocak 25, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1462.