Güğerçin, Seda, ve Mustafa Fedai Çavuş. “Yıkıcı Yönetim Algısı: Demografik Değişkenlere Göre Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1523–1537. Erişim Ocak 25, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1464.