Karaye, Abubakar Balarabe, ve Göknur Büyükkara. “The Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Companies in Southern Africa”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1817–1834. Erişim Eylül 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1478.