Altıntaş, Furkan Fahri. “Ekonomik Özgürlüğün Girişimcilik Boyutunu Etkilemesine Yönelik Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1835–1855. Erişim Eylül 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1479.