Çelebi Gürsoy, Gülseren, ve Mehmet Selami Yıldız. “Bir Tekstil İşletmesinde Yalın Altı Sigma İle Süreç İyileştirmeye Yönelik Bir Örnek Olay Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1553–1573. Erişim Eylül 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1487.