Orçanlı, Kenan. “Daha Fazla Güç Talebi Ölçeği’nin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 2 (Haziran 30, 2021): 1426–1437. Erişim Eylül 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1490.