Karakuş, Rıfat. “Petrol Ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2072–2083. Erişim Aralık 4, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1502.