Çetintürk, İbrahim. “Hizmet Kalitesinin Kurumsal İmaj Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2223–2231. Erişim Aralık 4, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1512.