Gezmişoğlu Şen, Didem, ve Gonca Telli. “İkinci El Çevrimiçi Pazarlarda İlgilenim, Yenilikçilik Ve Algılanan Riskin Tüketicilerin Satın Alma Tarzına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 3 (Eylül 28, 2021): 2587–2606. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1534.