Bayat, Murat. “İşletmelerde Hizmet Kalitesi Ile Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakatlerinin Karşılaştırılması: Çevreye Duyarlı Belgesi Olan/Olmayan Termal Konaklama Tesislerinde Bir İnceleme”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3090–3102. Erişim Ocak 29, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1565.