Yıldız, Ayşe, ve Doğan Yıldız. “Prediction of Investment Alternatives With Artificial Neural Network”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3103–3118. Erişim Mayıs 22, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1566.