Ercan, Uğur. “Ev Dışı Gıda Tüketim Sınıflarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3265–3277. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1577.