Canbek, Mustafa, ve Mehmet Ali İpek. “Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde İşle Bütünleşmenin Aracı Etkisi: Öğretmenler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3417–3427. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1587.