Yıldırım, İsmail. “Determining the Factors Affecting Liquidity Risk in Insurance Companies: Borsa İstanbul Example”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3428–3434. Erişim Ekim 5, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1588.