Ada, Şebnem, ve Mahmut Yardımcıoğlu. “Bağımsız Denetim Kalitesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3467–3485. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1591.