Çelik, Zübeyir, ve İbrahim Aydın. “Tüketicilerin Fiziksel Mağaza Alışverişlerinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Olarak Akıllı Ayna Kullanmasının Davranışsal Niyete Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3573–3585. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1598.