Eroğlu, Şeyma Gün, ve Umut Avcı. “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3607–3621. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1600.