Çiçekay, Hatice, ve Mehmet Demir. “İşletmelerde COSO İç Kontrol Modeli Ve Muhasebe Bilgi Sistemine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no. 4 (Aralık 29, 2021): 3801–3820. Erişim Eylül 29, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1613.