Uysal, Emre, ve Gökben Bayramoğlu. “İşyerinde Sosyal Cesaret Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 54–71. Erişim Haziran 30, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1625.