Akdoğan, Mehmet Şükrü, ve Mervenur Tarhan. “Gerilla Pazarlama Faaliyetlerinin Y Kuşağı Tüketicilerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 85–98. Erişim Temmuz 20, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1627.