Baykan, Pınar, ve Ebru Senemtaşı Ünal. “Akademisyenlerin Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Psikososyal Tehlikeler: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 169–181. Erişim Temmuz 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1633.