Sağtaş, Saadet. “Sosyal Medya Reklamlarının Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Instagram Reklamları Üzerine Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 203–218. Erişim Temmuz 24, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1635.