Işık, Fikret, ve Canan Ay. “Banka Çağrı Merkezi Hizmet Kalitesinin Tüketici Temelli Banka Marka Değerine Etkisi: Ampirik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 232–248. Erişim Haziran 30, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1637.