Doğan, Selen, ve Mehtap Şeker Kayar. “Rol İçi Ve Rol Dışı Performansta İş Taleplerinin Ve İş Kaynaklarının Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracı Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 337–352. Erişim Temmuz 24, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1643.